Events

 
 

ಅಭಿನಂದನೆ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವರೂಪ – ನೃತ್ಯರೂಪಕ

 

ಕರ್ಣಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನೂತನ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಎಂ. ಎನ್. ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವರೂಪ – ನೃತ್ಯರೂಪಕ -ಕಲಾಂಜಲಿ ನಾಟ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಮಂಗಳೂರು ಕಲಾವಿದರಿಂದ

 

 
 

Older Events

 
   
 
DKS e- Abhimata
 
 
 
DKS - Committee
 
 
 
Send us a Message