Events

 
 

ಅಭಿನಂದನೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಹರಿ ದರ್ಶನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ

 

ದಿನಾಂಕ 21.01.2018ರಂದು ಅಪರಾಹ್ನ 2.00ಗಂಟೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಹರಿ ದರ್ಶನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ.

 

 
 

Older Events

 
   
 
DKS e- Abhimata
 
 
 
DKS - Committee
 
 
 
Send us a Message