DVG Seminar & Women's Day celebration

ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.ಅವರ 126 ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿವಿಜಿ ಕುರಿತ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಮತ್ತು ಗಾಯನ ಭಾನುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 24 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30 ಕ್ಕೆ ಸಂಜೆ 4 ರಿಂದ ದೆಹಲಿಯ ಮಹಿಳೆಯರ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಭ್ರಮದ ’ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ' ಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

Album info

Random image

Popular tags