Older Events

 
 

22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2018- ಜಾನಪದ ಸಂಭ್ರಮ
...

 
 

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9, 2018ರಂದು ಸಂಘದಲ್ಲಿ - ಭರತನಾಟ್ಯ
...

 
 

ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಹರಿಕಥೆ ಹಾಗೂ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ -26 ಅಗಸ್ಟ್ 2018
...

 
 

ಸಿತಾರ್ ವಾದನ-19 ಅಗಸ್ಟ್ 2018, ಸಂಜೆ 6.00ಗಂಟೆಗೆ
...

 
 

ಹೆಬ್ಬೆಟ್ ರಾಮಕ್ಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ
...

 
 

‘ನಿರಂಜನ ಕೃತಿ ಸ್ಮೃತಿ-ನಿರಂಜನ ನೀಲಾಂಜನ’
...

 
 


...

 
 

ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಸಂಗಮ-2018

ಜುಲೈ 21, 2018, ಸಂಜೆ : 5.00ಗಂಟೆಗೆ

...

 
 

ಪರಸ್ಪರ-‘ಹೊಸ ಸರಕಾರದಿಂದ ದೆಹಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ನಿರೀಕ್ಷೆ’ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ
...

 
 

ನಾಟಕ – ಮದುವೆ ಹೆಣ್ಣು

ನಾಟಕ – ಮದುವೆ ಹೆಣ್ಣು 

...

 
 
 
     
   
 
DKS e- Abhimata
 
 
 
DKS - Committee
 
 
 
Send us a Message