Older Events

 
 

ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ

ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ 

...

 
 

ಸಂಘದಲ್ಲಿ 27.10.2018ರ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 5.00
...

 
 

Scholarship Form

APPLICATION FORM FOR THE AWARD OF SCHOLARSHIP

...

 
 

22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2018- ಜಾನಪದ ಸಂಭ್ರಮ
...

 
 

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9, 2018ರಂದು ಸಂಘದಲ್ಲಿ - ಭರತನಾಟ್ಯ
...

 
 

ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಹರಿಕಥೆ ಹಾಗೂ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ -26 ಅಗಸ್ಟ್ 2018
...

 
 

ಸಿತಾರ್ ವಾದನ-19 ಅಗಸ್ಟ್ 2018, ಸಂಜೆ 6.00ಗಂಟೆಗೆ
...

 
 

ಹೆಬ್ಬೆಟ್ ರಾಮಕ್ಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ
...

 
 

‘ನಿರಂಜನ ಕೃತಿ ಸ್ಮೃತಿ-ನಿರಂಜನ ನೀಲಾಂಜನ’
...

 
 


...

 
 
 
     
   
 
DKS e- Abhimata
 
 
 
DKS - Committee
 
 
 
Send us a Message