Older Events

 
 

ನೃತ್ಯ ಸಿಂಚನ

ನೃತ್ಯ ಸಿಂಚನ

...

 
 

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ನಾಟಕ

ದೆಹಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಕನ್ನಡ ಭಾರತಿ ರಂಗಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಡಾ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಾಟಕ ಗಾಂಧಿಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ

...

 
 

ಧನ್ವಂತರಿ ಮಹಿಮೆ - ಯಕ್ಷಗಾನ

ಧನ್ವಂತರಿ ಮಹಿಮೆ - ಯಕ್ಷಗಾನ

...

 
 

ಯಕ್ಷಗಾನ

ಯಕ್ಷಗಾನ 

...

 
 

ಪುಸ್ತಕ ಕೊಂಡು ಓದಿ ಅಭಿಯಾನ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ

ಪುಸ್ತಕ ಕೊಂಡು ಓದಿ ಅಭಿಯಾನ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ

...

 
 

ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ-ತಾಳಮದ್ದಳೆ​-ಯಕ್ಷಗಾನ-ಬಯಲಾಟ

ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ-ತಾಳಮದ್ದಳೆ-ಯಕ್ಷಗಾನ-ಬಯಲಾಟ

 

 
...

 
 

ತುಳು ಪಾಡ್ದನಗಳು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಧಾನಗಳು

ತುಳು ಪಾಡ್ದನಗಳು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಧಾನಗಳು

ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಮತ್ತು ತುಳು ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯರೂಪಕ

 

...

 
 

ಜನಪದ ಕಲಾ ಪ್ರರ್ದಶನ

ಒಂದು ರಾಜ್ಯ-ಕೆಲವು ಧ್ವನಿಗಳು

...

 
 

ಹಂಸ ಲೋಕ
ಹಂಸ ಲೋಕ ಸಂಗೀತ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ...

 
 

ಸಂವಾದ ಹಾಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಸಂವಾದ ಹಾಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ

...

 
 
 
     
   
 
DKS e- Abhimata
 
 
 
DKS - Committee
 
 
 
Send us a Message