ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

Delhi Karnataka Sangha’s Platinum Jubilee Celebration

ದೆಹಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ

Welcome to the Delhi Karnataka Sangha

Delhi Karnataka Sangha( DKS) based at R K Puram, New Delhi, is a national forum for projecting and promoting Karnataka Cultural Heritage and to interact with culture & tradition of the other states of India and the world.

The first prominent function was the celebration of the India’s first Independence day with Bapuji’s photo along with 20-25 Kannadiga’s procession along the Parliament Street.

ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಧಾನಿಯ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನವದೆಹಲಿಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪುರಂನ ಸೆಕ್ಟರ್ ೧೨ರ ಮೋತಿಭಾಗ್‌ನ ಬಳಿ ನೀವು ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾದ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಘನತೆಯೇ ಮೂರ್ತಿವೆತ್ತಂತೆ ಕಂಡು ಬರುವ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮುಚ್ಚಯವನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಬಹುದು. ದೆಹಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಈ ಕಟ್ಟಡವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದು ನೆಲೆ ನಿಂತ ಕನ್ನಡಿಗರ ಬಗೆಗೆ, ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತ ಹೀಗೆ ಬಂದು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ಕನ್ನಡದ ಕಂಪನ್ನು ಹರಡಿ ಮತ್ತೆ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕುರಿತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸಿ ಇಲ್ಲಿನ ಬಹು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಬಹು ಭಾಷೆಗಳನ್ನಾಡುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕಲೆತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಾವೂ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ತನ್ನತನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಾ, ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕತೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

DKS e-Abhimata

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ

Committee : 2021-23

Office Bearers and Members of the Working Committee for the period of 2021-2023
SHRI C.M. NAGARAJA President
DR. M.S. SHASHI KUMAR Vice President
SMT. POOJA P. RAO Vice President
SHRI R. RENUKUMAR General Secretary
SHRI RADHAKRISHNA Treasurer
SHRI B. NARAYANA Joint Secretary
SMT. SUMITHA MURGOD Joint Secretary
SHRI PRABHAKAR MADDITOT Member
SHRI SHIVAPPA M Member
SHRI A.T. SRINIVAS Member
SHRI K.S. MURTHY Member
SMT. MALINI PRAHLAD Member
SHRI NAVEEN KUMAR V Member
SMT. SAVITHA NELLY Member
SMT. ASHWINI B.S. Member
SHRI SANTHOSHA J Member
SHRI CHANDARASHEKARA N.P Member

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಿತ್ರಗಳು

[cws_gpp_albums_gphotos access=own theme=carousel dots=0 slidestoshow=4 slidestoscroll=1 autoplay=1 arrows=1 results_page=results-carousel show_details=1 show_title=1 num_results=6 hide_albums=’Profile Photos,Auto Backup’]