ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವ’

ಡಿಸೆಂಬರ್ 10, ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು 11 ಭಾನುವಾರ, 2022

ಸ್ಥಳ : ದೆಹಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಸಭಾಂಗಣ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *