ದೆಹಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ‘ಮೈಸೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮತ್ತು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವ’
ಡಿಸೆಂಬರ್ 04 ಭಾನುವಾರ, 2022 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ : 10.00 ಗಂಟೆಗೆ
ಸ್ಥಳ : ದೆಹಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಸಭಾಂಗಣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *