ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ

ದಿನಾಂಕ: 02-10-2023, ಸೋಮವಾರ, ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ, ಸ್ಥಳ: ಸಂಘದ ಸೆಮಿನಾರ್ ಹಾಲ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *